ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Ние ја водиме компанијата водејќи сметка за природните ресурси и посветено пристапуваме кон еколошките и општествените одговорности. Во процесот на работа не се водиме само од економскиот прогрес на нашата компанија, туку активно се залагаме за заштитата на околината, професионалната заштита, како и посветеноста на општеството.

Одржливоста е непрекинат процес кој постојано создава нови цели, перспективи и мерки. Над се, одржливоста е основно убедување кое се развива преку процесот на учење.

Нашата цел е посојано унапредување така што ќе го направиме животот подобар. Денес и утре.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

За подетални информации посетете не на  www.Sustainability.Beiersdorf.com