1. Лични податоци

Ве молиме запознајте се со нашата политика за заштита на лични податоци.

2. Ажурирање на условите за користење

Поради постојаните технички и правни промени, мораме од време на време да ги промениме и/или ажурираме постојните услови за користење. Затоа, ве молиме, при секоја посета на нашата веб страна проверете кога последен пат била ажурирана. Последното ажурирање беше во август, 2010 година.

3. Исклучоци

Оваа интернет страна е исклучиво наменета за користење од страна на локалното население на земјата која ја одбравте на почетната страна  www.NIVEA.com, во согласност со локалните закони. Материјалите на оваа страна, вклучувајќи ги производите, услугите и податоците, може да не се соодветни или достапни за користење на локации вон оваа надлежност. Во случај кога понудите, производите или услугите кои се достапни или објавени на оваа страна се во спротивност со законите на земјата која сте ја одбрале, истите ќе се сметаат за неважечки. Посетете ја страната  WWW.NIVEA.COM и изберете ја вашата локација за да бидете упатени на соодветната веб страна.

4. Авторски права. заштитен знаки други права за заштита

        

Целата содржина на нашата Веб страна вклучувајќи но не лимитирано на текстови, слики, графички, аудио и видео прикази е во наша сопственост, освен ако не е специгично нагласено поинаку. (Во врска со хиперлинковите, прочитајте ја изјавата под бр.3). Таа авторска содржина може да се користи без исклучиво одобрување, меѓутоа само за приватна употреба, а никако во јавни или комерцијални потреби (превземања, репродукции и др.).. Измени, преводи, или друг вид на уредување и обработка на содржините може да се прави само со претходно добиена согласност од Beiersdorf AG.
Неовластено користење и злоупотреби на регистрираните заштитни знаци или логотипи на Beiersdorf AG не е дозволено.
Секоја злоупотреба на нашите авторски права или други права за интелектуална сопственост ќе има како последица правна постапка, од областа на криминалното или граѓанското право.

5. Одрекување од одговорност

Оваа интернет страница е исклучиво наменета за користење од страна на локалното население на земјата која ја одбравте на почетната страна www.beiersdorf.com, во согласност со локалните закони. Материјалите на оваа страна, вклучувајќи ги производите, услугите и податоците, може да не се соодветни или достапни за користење на локации вон оваа надлежност. Во случај кога понудите, производите или услугите кои се достапни или објавени на оваа страница се во спротивност на законите на земјата која сте ја одбрале, истите ќе се сметаат за неважечки. Посетете ја страницата www.beiersdorf.com и изберете ја вашата локација за да бидете упатени на соодветната веб страна.
Сите податоци на оваа веб страна се внимателно собрани и проверени. Сепак, не превземаме одговорност за нивната ускладеност со темата, точноста, потполноста и/или квалитет.
Оваа веб страна содржи хиперлинкови кои водат до надворешни веб страни кои се администрирани од трети лица. Beiersdorf AG не превзема одговорност за содржината на веб страните оперирани од трети лица, не гарантира и не превзема одговорност за илегални содржини или други прекршоци на интернет страните на трети лица. Сепак, Beiersdorf AG, во накјраток можен рок, ќе ја одстрани било која врска или содржина откако во целост ќе се увери дека истата ги крши законите кои се на сила.
Оваа интернет страна е обмислена да пружа општи податоци и како таква не е замена за здравствен совет или друг стручен совет. За такви совети, обратете се на лекар или специјалист. Beiersdorf AG не превзема одговорност за активности превземени на база податоците презентирани на оваа веб страна.
Користењето на оваа страница и превземањето на податоци од неа е исклучиво на ризик на корисникот. Beiersdorf AG не превзема одговорност за штета, посебно штета на датотеките, корисничкиот харвер или софтвер кои настанале како последица на тие активности.
Одговорноста за намерна и сериозни злоупотреби остануваат непроменети.

6. Конечни услови

Доколку тука пропишаните услови станат нелегални, неисправни или неприменливи во било која јурисдикција, правото или примените на останатите прописи во таа јурисдикција останува непроменета.
Доколю сакате да придавите кршење на регулациите на нашата интернет страна, слободно контактирајте нѐ.

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
Germany
Telephone: +49 (0)40 – 4909 -0
Electronic contact